display for sale

  1. Verb satış için sergilemek
  2. Verb satış için teşhir etmek