display for sale

  1. Fiil satış için sergilemek
  2. Fiil satış için teşhir etmek