dispose of one's opponents

  1. Verb düşmanlarını bertaraf etmek