dispose of one's possessions

  1. Verb varını yoğunu elinden çıkarmak