dispose of one's property

  1. Verb malını elden çıkarmak