disqualify from a contest

  1. Verb bir spor yarışmasına girmemesi için diskalifiye etmek