disqualify from a contest

  1. Fiil bir spor yarışmasına girmemesi için diskalifiye etmek