disregard

  1. aldırmayış, umursamayış, önem/ehemmiyet vermeme, ihmal, kayıtsızlık, dikkatsizlik, saygısızlık, hiçe
    sayma, boş verme.
    disregard of traffic laws. a disregard for fame and fortune.
  2. aldırmamak, umursamamak, önem/ehemmiyet vermemek, önemsememek, mühimsememek, boş vermek.
    He disregarded my instructions.
  3. ihmal etmek, saymamak, saygı göstermemek, itibar etmemek.
gözardı etmek Verb
...'i yok saymak Verb
bir uyarıya kulak asmamak Verb
...'i yok sayma Noun
bir kurala boyun eğmeme
kanuna saygısızlık
birinin bir teklife karşı itirazını dikkate almamak Verb
başkalarının haklarını umursamamak Verb