1. aldırmayış, umursamayış, önem/ehemmiyet vermeme, ihmal, kayıtsızlık, dikkatsizlik, saygısızlık, hiçe
    sayma, boş verme.
    disregard of traffic laws. a disregard for fame and fortune.
  2. aldırmamak, umursamamak, önem/ehemmiyet vermemek, önemsememek, mühimsememek, boş vermek.
    He disregarded my instructions.
  3. ihmal etmek, saymamak, saygı göstermemek, itibar etmemek.
gözardı etmek Fiil
...'i yok saymak Fiil
bir uyarıya kulak asmamak Fiil
...'i yok sayma İsim
bir kurala boyun eğmeme
kanuna saygısızlık
birinin bir teklife karşı itirazını dikkate almamak Fiil
başkalarının haklarını umursamamak Fiil