dissolving condition

  1. infisahi şart (gerçekleşmesi durumunda akdin infisahını ve o ana kadar ifa olunan edimlerin iadesini
    veya eski duruma getirilmesini mucip olan şart
  2. infisahi şart
  3. gerçekleşmesi durumunda akdin infisahını ve o ana kadar ifa olunan edimlerin iadesini veya eski hale
    getirilmesini gerektiren koşul
  4. infisahı şart