distort the meaning of text

  1. Verb metni yanlış yorumlamak
bir metnin anlamını tahrif etmek Verb