distribution channel

  1. Noun malları müşteriye ulaştırma yolları
  2. Noun dağıtım yolları
  3. dağıtım kanalı
dağıtım kanalı