divide between

  1. Verb aynı zaman süresini tanımak
zamanı iş ile oyun arasında bölmek Verb
masrafları taraflar arasında paylaştırmak Verb
giderleri taraflara paylaştırmak Verb