divide between

zamanı iş ile oyun arasında bölmek Fiil
masrafları taraflar arasında paylaştırmak Fiil
giderleri taraflara paylaştırmak Fiil