dividend net

  1. (Br) vergisi çıktıktan sonra kalan kâr payı
  2. vergisi çıktıkta sonra kalan kâr payı
net gelir payı
net temettü