divulge

  1. Transitive Verb (bir sırrı) açıklamak, açığa vurmak, ifşa etmek, söylemek, yaymak.
    The President did not divulge the
    reason of his decision.
basına gizli bilgi açıklamak Verb
meslek sırlarını ifşa etmek Verb