documentary

  1. Noun belgesel
  2. belgesel, belgeli, mevsuk, belgeye/vesikaya dayanan, müspet.
    documentary proof. documentary film/book.

    documentary bills: vesikalı poliçeler.
    documentary credit: vesikalı kredi.
  3. belgesel/dokümanter film
televizyon belgeseli
fatura ya da antrepo kâğıdına eklenen ve ek bilgi veren belge
konşimento
belgeli itibar kredisi
vesikalı kabul kredisi
evrak mukabili akreditif
vesikalı kabul kredisi (bir bankanın ihracatçı tarafından çekilecek poliçeleri gerekli sevk vesaikinin
ibraz etmesi koşuluyla kabul edeceğini öngören
vesikalı poliçe
evrakı müsbite
belgesel kanıt Noun
belgeli delil
yazılı delil Noun, Law
evrak dosyası Noun
belgesel film Noun
belgeselci Noun
konsinye belgesi
alacağını tahsil edebilmesi için ihracatçı tarafından eklenmiş konşimento
sigorta belgesi
konsolosluk tasdik fatura menşe şahadetnamesi vb evrakın bulunduğu kredi mektubu
vesikalı akreditif
belgesel film
vesika rehni
vesika rehini
evrak-ı müsbite Noun, Accounting
belgesel kanıt
evrakı müsbite
belgesel rapor
belgesel araştırma
damga pulu
ilan pulu
vesaik karşılığı ödeme
ticari vesikalı kredi
yazılı delil sunmak Verb
belgeye dayanan yetkisi olmak Verb
bir akreditif (vesikalı krediyi) akdetmek Verb
dolaylı yazılı delil
belgeli kredilere ilişkin yeknesak teamüller ve uygulamalar Noun
vesikalı kredilere ilişkin yeknesak teamüller ve uygulamalar Noun