dog- eat dog-

  1. acımasız
  2. kıyasıya
İt iti ısırmaz.
çıkar gözeten, merhametsizce rekabet eden.
aç kurt gibi yemek Verb