door- nail

  1. iri başlı çivi
ölmüş gitmiş
iri başlı çivi (eskiden kapıları süslemek veya sağlamlaştırmak için kullanılırdı). Noun