ölmüş gitmiş
iri başlı çivi (eskiden kapıları süslemek veya sağlamlaştırmak için kullanılırdı). İsim