dot the i's and cross the t's

  1. Verb son bir kez üzerinden geçmek
  2. Verb iyice bir gözden geçirmek
  3. Verb kontrol etmek
  4. Verb son kontrolleri yapmak