double check

  1. Verb iki kez kontrol etmek
tekrar kontrol (etmek), çifte kontrol (yapmak), emniyet tedbiri olarak tekrar gözden geçirme(k).
He
double-checked his calculations.