down to earth

  1. dürüst, açık sözlü, samimî, içi dışı bir; pratik, hayalden uzak, gerçekleşebilir.
gerçeğe dönmek, Hanyayı Konyayı anlamak, kafasına tak demek, ayakları suya ermek.
gerçekçi olmak, gerçek âleme dönmek, hayal kurmaktan vazgeçmek.
gerçekçi
gerçekçi, uygulanabilir, pratik, gerçekleş(tiril)ebilir. Adjective