draft an age group

  1. Verb bir yaş grubunu askere almak