draft law

  1. Noun, Law kanun taslağı
  2. Noun, Law kanun layihası
  3. Noun kanun layihası
  4. kanun önergesi