draw on one's savings

  1. Verb tasarruflarını harcamak
  2. Verb tasarruflarından çekmek