drawback

  1. Noun sakınca, mahzur, engel, kusur.
    The only drawback of the plan is that it costs too much.
  2. Noun ihracat primi, geriverme, vergi iadesi, geri verilen vergi/rüsum, ithal edilen ham madde fabrikalarda
    imal edildikten sonra tekrar ihraç edilirken evvelce alınmış olan gümrük resminin iadesi.
gümrük vergi ve resimlerinin iadesi için gerekli belge
gümrük vergisini geri verme
mahzuru olmak Verb
gümrük vergilerinin geri verilmesi için başvuru
posta çekiyle ödeme sistemi
(a) geri çekilmek, gerilemek, (b) (perde) açılmak.