dress sb's wound

  1. Verb birinin yarasını pansuman etmek