drive one's point home

  1. Verb bir noktayı kuşkuya yer bırakmayacak şekilde anlatmak