drive the enemy out of their position

  1. Verb düşmanı mevzilerinden çıkarmak