drop a case

  1. Verb, Law davayı düşürmek
  2. Verb, Law davadan vazgeçmek