duly put into effect

  1. Adjective, Law usulüne göre yürürlüğe konulmuş