dunk

  1. Verb (bir şeyi bir sıvıya) batırmak/daldırmak.
  2. Verb (kurabiye, bisküvi vb.) kahveye/süte vb. batırmak/daldırmak, banmak.
    to dunk one's bread in one's coffee.