dusk

  1. alaca karanlık, akşam karanlığı.
    The lights go on at dusk.
    It is growing dusk: Akşam oluyor/Karanlık
    basıyor/çöküyor.
  2. yarı karanlık, koyu gölge.
  3. karanlık, muzlim, kararan, koyulaşan, karanlığa/zulmete bürünen.
  4. karar(t)mak, karanlık olmak/basmak/çökmek, karanlığa/zulmete bürünmek.