dwell in sb's memory

  1. Verb birinin belleğinde kalmak
  2. Verb birinin aklında kalmak