earnings curve

  1. gelir eğrisi
  2. kazanç eğrisi