easy going

  1. yumuşak
  2. uysal
  3. gevşek
  4. (at) rahvan giden
uysal, yumuşak başlı, mülâyim/kalender tabiatli, babacan, kayıtsız, aldırış etmez.
Our teacher is
very easygoing = easy-going; he doesn't mind what we do.
Adjective
kolayca idare edilebilen, söz dinler, itaatli.
an easygoing = easy-going horse. Adjective
uysal çocuk
uysal, yumuşak başlı, mülâyim/kalender tabiatli, babacan, kayıtsız, aldırış etmez.
Our teacher is
very easygoing = easy-going; he doesn't mind what we do.
Adjective
kolayca idare edilebilen, söz dinler, itaatli.
an easygoing = easy-going horse. Adjective