easy street

  1. Noun zenginlik, bolluk, refah.
    be on easy street: varlıklı/zengin/müreffeh olmak, hali vakti yerinde
    olmak.
    If the book sells, next year we'll be on easy street .
    Easy Street şeklinde de yazılır.
hali vakti yerinde olmak Verb
birini hali vakti yerinde yapmak Verb