eat away the coastline

  1. Verb kıyıyı aşındırmak