economic entity

  1. Noun ekonomik varlık
bağımsız iktisadi varlık Noun, Competition Law