economic entity

bağımsız iktisadi varlık İsim, Rekabet Hukuku