effect exchange transactions

  1. Verb döviz işlemleri yapmak
döviz muameleleri yapmak Verb