effect of depression

  1. Noun s bir iktisadi buhranın sonuçları