elaborate

 1. özentili, özenilmiş, itinalı, mutena, dikkatle işlenmiş, inceden inceye (işli).
  Curtains with an elaborate
  pattern of flowers.
 2. ayrıntılı, tafsilâtlı, çok teferruatlı, mükellef, karışık, komplike.
  an elaborate machine.
 3. özenmek, özenerek yapmak/meydana getirmek, inceden inceye işlemek, çok dikkat/itina ve emekle hazırlamak,
  itina/ihtimam göstermek.
  The inventor spent months in elaborating his plans for a new engine.

 4. elaborate on/upon: ayrıntılarıyla/mufassalan anlatmak/izah etmek, etraflıca açıklamak, tafsil
  etmek, tafsilât vermek, teferruatiyle izah etmek.
  I'll elaborate on this point a little later. to elaborate upon a theory.
 5. çalışarak meydana getirmek, üretmek.
 6. besinleri vücutta özümsenecek hale getirmek.
teklifinin ayrıntılarını belirtmek Verb
kuramı geliştirmek Verb
özenle yapılmış model
mükellef akşam yemeği
birşeyin ayrıntılarını açıklamak Verb
birşeyin detaylarına girmek Verb
birşeyi detaylandırmak Verb
birşeyi ayrıntılandırmak Verb
birşeyin ayrıntılarına girmek Verb
birşeyi detaylı olarak açıklamak Verb
(tiyatro) zengin dekor
inceden inceye incelemek Verb