1. özentili, özenilmiş, itinalı, mutena, dikkatle işlenmiş, inceden inceye (işli).
  Curtains with an elaborate
  pattern of flowers.
 2. ayrıntılı, tafsilâtlı, çok teferruatlı, mükellef, karışık, komplike.
  an elaborate machine.
 3. özenmek, özenerek yapmak/meydana getirmek, inceden inceye işlemek, çok dikkat/itina ve emekle hazırlamak,
  itina/ihtimam göstermek.
  The inventor spent months in elaborating his plans for a new engine.

 4. elaborate on/upon: ayrıntılarıyla/mufassalan anlatmak/izah etmek, etraflıca açıklamak, tafsil
  etmek, tafsilât vermek, teferruatiyle izah etmek.
  I'll elaborate on this point a little later. to elaborate upon a theory.
 5. çalışarak meydana getirmek, üretmek.
 6. besinleri vücutta özümsenecek hale getirmek.
teklifinin ayrıntılarını belirtmek Fiil
kuramı geliştirmek Fiil
özenle yapılmış model
mükellef akşam yemeği
birşeyin ayrıntılarını açıklamak Fiil
birşeyin detaylarına girmek Fiil
birşeyi detaylandırmak Fiil
birşeyi ayrıntılandırmak Fiil
birşeyin ayrıntılarına girmek Fiil
birşeyi detaylı olarak açıklamak Fiil
(tiyatro) zengin dekor
inceden inceye incelemek Fiil