elaboration

  1. Noun özen(me), özenti, ihtimam, inceden inceye işleme.
  2. Noun özenle/dikkat ve ihtimamla hazırlanma.
  3. Noun özenilmiş/özenle işlenmiş şey, dikkat/ihtimam/özen mahsulü eser.
  4. Noun ayrıntılarıyla açıklama.
  5. Noun ayrıntı, tafsilât, açıklama.
bir planın inceden inceye hazırlanması
İlaç Kodeksinin Düzenlenmesine Dair Sözleşme Protokolü Noun, International Law