elaboration

  1. İsim özen(me), özenti, ihtimam, inceden inceye işleme.
  2. İsim özenle/dikkat ve ihtimamla hazırlanma.
  3. İsim özenilmiş/özenle işlenmiş şey, dikkat/ihtimam/özen mahsulü eser.
  4. İsim ayrıntılarıyla açıklama.
  5. İsim ayrıntı, tafsilât, açıklama.
bir planın inceden inceye hazırlanması
İlaç Kodeksinin Düzenlenmesine Dair Sözleşme Protokolü İsim, Uluslararası Hukuk