elder

 1. (daha) yaşlı, (yaşça) büyük, iki kişiden daha yaşlı olanı.
  my elder brother: ağabeyim.
  Her
  elder daughter is married: Büyük kızı evlidir.
  Our elders: Büyüklerimiz, bizden yaşlı kimseler.

  NOT
  : “O benden yaşlıdır” tümcesi İngilizceye “
  He is older than I am.” şeklinde çevrilmelidir.

  “He is elder than I am.”
  demek yanlıştır.
 2. kıdemli, yaşlı ve önemli (kişi).
 3. eski, kadim.
 4. ata, cet, ecdat.
 5. ihtiyar (kimse).
 6. kilise mütevelli heyeti üyesi.
 7. Botany mürver ağacı
  (Sambucus nigra).
  dwarf elder: yer mürveri
  (Sambucus ebulus).
  water elder: dağdağan
boynuz kulağı geçmek Verb
bir nevi akçaağaç
(Acer Negundo): K. Amerikada yetişir, hafif ve yumuşak kerestesinden mobilya ve oyma işleri yapılır. Noun
yaban mürveri
bataklık mürveri
(Iva frutescens): ABD'de tuzlu bataklıklarda yetişir. Noun
guelder rose. Noun
poison sumac Noun
ağabey
yonca
altmış yaşının üstündeki kişilere birleşik eğitim ve eğlence programı sunan
ABD ve Kanada'da birkaç yüz üniversiteyi içine alan örgüt
üst rütbeli subay
10-13'üncü yy. kahramanlık ve efsanevî şiirleri.
yaşlı devlet adamı: devlet büyüklerinin fikir danıştıkları emekli, tecrübeli, nüfuzlu eski devlet adamı. Noun
bir şirket veya toplumda fikirlerine saygı gösterilen nüfuzlu kişi. Noun
(Japonyada 1898-1914 yıllarında) emekliye ayrılıp hükümdarın özel meclis üyesi olarak devlet işlerinde
büyük nüfuz sahibi eski politikacı.
Noun
daha üstün hukuki istihkak
ağabey im