1. (daha) yaşlı, (yaşça) büyük, iki kişiden daha yaşlı olanı.
  my elder brother: ağabeyim.
  Her
  elder daughter is married: Büyük kızı evlidir.
  Our elders: Büyüklerimiz, bizden yaşlı kimseler.

  NOT
  : “O benden yaşlıdır” tümcesi İngilizceye “
  He is older than I am.” şeklinde çevrilmelidir.

  “He is elder than I am.”
  demek yanlıştır.
 2. kıdemli, yaşlı ve önemli (kişi).
 3. eski, kadim.
 4. ata, cet, ecdat.
 5. ihtiyar (kimse).
 6. kilise mütevelli heyeti üyesi.
 7. Botanik mürver ağacı
  (Sambucus nigra).
  dwarf elder: yer mürveri
  (Sambucus ebulus).
  water elder: dağdağan
boynuz kulağı geçmek Fiil
bir nevi akçaağaç
(Acer Negundo): K. Amerikada yetişir, hafif ve yumuşak kerestesinden mobilya ve oyma işleri yapılır. İsim
yaban mürveri
bataklık mürveri
(Iva frutescens): ABD'de tuzlu bataklıklarda yetişir. İsim
guelder rose. İsim
poison sumac İsim
ağabey
yonca
altmış yaşının üstündeki kişilere birleşik eğitim ve eğlence programı sunan
ABD ve Kanada'da birkaç yüz üniversiteyi içine alan örgüt
üst rütbeli subay
10-13'üncü yy. kahramanlık ve efsanevî şiirleri.
yaşlı devlet adamı: devlet büyüklerinin fikir danıştıkları emekli, tecrübeli, nüfuzlu eski devlet adamı. İsim
bir şirket veya toplumda fikirlerine saygı gösterilen nüfuzlu kişi. İsim
(Japonyada 1898-1914 yıllarında) emekliye ayrılıp hükümdarın özel meclis üyesi olarak devlet işlerinde
büyük nüfuz sahibi eski politikacı.
İsim
daha üstün hukuki istihkak
ağabey im