empty chair

  1. boş iskemle
  2. bir tartışmadan kaçan rakibi tanımlayan deyim
  3. boş iskemle (bir tartışmadan kaçan rakibi tanımlayan deyim)